Privacy Policy

  1. Wij nemen uw privacy erg serieus. Alle klantengegevens zijn opgeslagen en verwerkt door pl-line.com, uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Met andere woorden: persoonlijke gegevens worden verzameld, opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken, of als u hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft. Adressen en gegevens worden tevens verzameld, opgeslagen en gebruikt voor interne marketingdoeleinden. Wij bewaren persoonlijke gegevens niet langer dan dat absoluut noodzakelijk is.
  2. In het geval dat u liever niet wenst dat uw persoonlijke gegevens gebruikt, verwerkt en verzonden worden voor marketingdoeleinden, kunt u ons hierover informeren per post of per e-mail, via service@pl-line.com. Gelieve er rekening mee te houden dat dit niet van toepassing is op de gegevens die noodzakelijk zijn voor het verwerken van uw bestelling. Nadat wij uw bericht hebben ontvangen, zullen wij uw gegevens enkel gebruiken, verwerken en verzenden om het laatste te verwerken. Bovendien wordt uw informatie niet gebruikt voor reclameacties.
  3. Wij sturen geen persoonlijke informatie door naar derden, met als uitzondering de onderaannemers van pl-line.com, die de overdracht van de gegevens vereisen om de bestelling te kunnen verwerken. In deze gevallen is de reikwijdte van de dataoverdracht echter beperkt tot het vereiste minimum.
  4. Bovendien maakt pl-line.com gebruik van cookies die in gebruik worden genomen als de sessie voorbij is (“trans-session cookies”). Deze cookies hebben als doel om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en nog gerichter te maken. Met deze gegevensbestanden wordt het bijvoorbeeld voor u mogelijk gemaakt dat u informatie op onze website kunt bekijken waarin u niet specifiek geïnteresseerd bent. Het enige doel is om ons aanbod aan te passen aan de wensen van onze klanten, en om het surfen zo comfortabel mogelijk te maken.
  5. pl-line.com gebruikt voor zijn website de remarketingfunctie van Google. Met deze functie krijgen wij de mogelijkheid om tekst- en weergaveadvertenties in het Google inhoudsnetwerk, enkel weer te geven aan gebruikers die al eerder pl-line.com hebben bezocht. Het gebruik van cookies door Google kan door de gebruiker worden uitgeschakeld wanneer u naar de Google-website gaat en Google-advertenties uitschakelt.
  6. Deze website maakt gebruikt van Google Analytics, een web analytics service, aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, wat tekstbestanden zijn die op uw computer geplaatst worden, die een website helpen met het analyseren van hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die de cookie genereerd over uw gebruik van de website, wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres afgekort binnen het gebied van lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hele IP-adres eerst overgedragen naar een Google-server in de VS en afgekapt. De IP-anonimisering is actief op deze website.

Google zal deze informatie gebruiken namens de operator van deze website, om uw gebruik van de website te evalueren, en voor het samenstellen van rapporten over de websiteactiviteit voor websitebeheerders en het aanbieden van andere diensten in verband met de websiteactiviteit en het internetgebruik.

Het IP-adres, dat uw browser overbrengt binnen het toepassingsgebied van Google Analytics, wordt niet geassocieerd met andere gegevens die door Google worden gehouden. U mag het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen op uw browser te selecteren, maar let op dat als u dit doet, u de volledige functionaliteit van deze website niet kunt gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om niet opgevolgd te worden door Google Analytics met effect voor de toekomst, door Google Analytics Opt-out Browser Addon te downloaden en installeren voor uw huidige webbrowser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en